Visie

Het uitgangspunt van SPEELLZ is de gedachte dat een mens zelf over mogelijkheden beschikt om oplossingen voor zijn probleem te vinden. Ik help graag bij het starten en uitvoeren van de zoektocht naar een oplossing. De behoeften en mogelijkheden van het individu vormen de basis van de begeleiding.

We focussen niet op het probleem, maar richten ons op de oplossing. We willen samen ‘zien wat mogelijk is’.