Intakegesprek

Als besloten wordt om verder te gaan met SPEELLZ, krijgt u, indien nodig, per mail een intakeformulier toegestuurd. Vragen over de gezins- en schoolsituatie, maar ook eventuele bijzonderheden rond zwangerschap en geboorte kunnen helpen een beeld te vormen van het kind. Tijdens een intakegesprek nemen we de antwoorden door en staan we stil bij de levensloop en de huidige situatie.
Aan de hand van dit gesprek wordt besloten of begeleiding/ coaching bij SPEELLZ een oplossing kan bieden voor het probleem. Mocht de problematiek dusdanig zijn dat meer gespecialiseerde hulp gewenst is, dan kan SPEELLZ helpen bij het zoeken naar andere vorm van hulpverlening.