Informatieverstrekking en Privacy

Informatie over u en uw kind wordt niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt. In tussentijdse oudergesprekken bespreken we de voorgang van de begeleiding.
Ik beschouw het kind als mijn cliŽnt en daarom is alle informatie die mij tijdens de sessies wordt verteld in principe vertrouwelijk. U kunt er echter van verzekerd zijn dat ik, indien noodzakelijk, het belang van de informatie boven de vertrouwenswens van het kind zal stellen.

Algemene voorwaarden:
De algemene voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar en kunnen u per e-mail worden toegezonden.