Begeleiding

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt bekeken welke vorm van begeleiding het meest doeltreffend zou kunnen zijn.
Een sessie duurt in principe 1 klokuur en vindt plaats in de praktijk. Daar zijn alle benodigde materialen voorhanden. Mochten er redenen zijn waardoor er voorkeur is voor een andere locatie, dan is dit bespreekbaar.
Bij begeleiding van kinderen werk ik met het kind alleen. Ouders zijn de laatste 10 minuten welkom, zodat we kunnen vertellen/ laten zien wat we hebben gedaan.
Het aantal afspraken is afhankelijk van de complexiteit van het probleem, de bereidheid tot veranderen en de ondersteuning vanuit de directe omgeving.

Gesprek vormt een belangrijk onderdeel van de sessies. Tegelijk is er veel ruimte voor creativiteit, want praten en doen gaan in deze setting goed samen.